گردهمایی انجمن آلبینیسم ایران

Held

برگزاری نخستین گردهمایی انجمن آلبینیسم ایران در تاریخ 24/1/97 در برج آزادی تهران از ساعت 14 الی 17