همایش گردشگری ایران

همایش ملی گردشگری ایران در دوران پساتحریم

 

همایش ملی گردشگری ایران در دوره پساتحریم توسط مرکز گردشگری علمی-فرهنگی دانشجویان ایران و با همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و سازمان توسعه تجارت ایران برگزار می شود.

 بررسی چالش های سیاستگذاری در حوزه گردشگری(بخش ویژه)، بررسی ابعاد و اقدامات حقوقی برخی کشورها در راستای پروژه ایران هراسی، قوانین و مقررات سرمایه گذاری و توسعه صادرات خدمات گردشگری در ایران، چشم انداز جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی گردشگری در دوران پساتحریم، ماهیت شناسی تحریم و اثرات آن بر فعالیتهای گردشگری ایران، نقش دیپلماسی عمومی در جذب و ارتقاء جایگاه گردشگری ایران، بررسی توانمندی های بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در پروژه های گردشگری، بررسی نقش رونق گردشگری در دوران پساتحریم در تضعیف پروژه ایران هراسی، راهکارهای توسعه صادرات خدمات گردشگری به کشورهای هدف(با تاکید بر اروپا و چین)، استراتژی های توسعه گردشگری سلامت، تجاری و صنعتی در ایران، راهکارهای تسهیل مقررات و تشریفات تجاری به منظور افزایش سهم ایران در بازار جهانی گردشگری، تاثیرات متغیرهای مستقل حوزه های اقتصاد، فرهنگ، امنیت و سیاست بر گردشگری، چشم انداز توسعه صنعت گردشگری در برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و نقش استانداردسازی تاسیسات و خدمات گردشگری در رونق صنعت گردشگری از جمله محورهای در همایش ملی گردشگری ایران در دوره پساتحریم است.

منبع: سایت میراث فرهنگی و گردشگری