نشست ساخت مستند تیمره خمین

Held

اولین نشست مهندس ربیعی با حضورآقای دکتر محمد ناصری فرد ( پدر سنگ نگاره های ایران) و آقای جواد قارایی (مستند ساز برتر نوروز 97 از دیدگاه مردم-ایرانگرد) در زمینه ساخت مستندی با موضوع پتانسیل های گردشگری در منطقه تیمره در تاریخ 1397/02/15 برگزار شد.

در این نشست به موضوعاتی از قبیل اهمیت سنگ نگاره ها در جهان و پیدایش سنگ نگاره هایی مشابه در دیگر قاره ها از جمله آمریکا و استرالیا پرداخته شد. 

در این نشست مهندس ربیعی اظهار داشت: امید است که بتوانیم گامی در جهت حفظ سرمایه های ملی و تمدن ایران برداریم و پتانسیل قوی گردشگری کشورمان را به دنیا نمایش دهیم.