بررسی ساخت مستند تیمره خمین

17 اردیبهشت 1397

نخستین جلسه بررسی تهیه مستند تیمره با حضور مهندس ربیعی، آقای دکتر محمد ناصری فرد ( پدر سنگ نگاره های ایران) و آقای جواد قارایی (مستند ساز برتر نوروز 97 از نگاه مردم )  با موضوع پتانسیل های گردشگری در منطقه تیمره در تاریخ 1397/02/15 برگزار شد.