نشست همکاری با مرکز نوآوری های برج آزادی

07 اردیبهشت 1397

دومین نشست مشترک مدیرعامل دانش یاران رایان با اعضا هیات مدیره آسیا نیک بعد از ۴ ساعت در شرکت رایان پایان یافت.
در این نشست ۱۲ ایده اقتصادی بررسی و به تصویب رسید.
نشست سوم روز جمعه سی و یکم فروردین ۹۷ برگزار خواهد شد.
تشکیل کمیته های مختلف در جهت اجرا و پیاده سازی موارد تائید شده موضوع نشست بعدی خواهد بود.