دیدار رئیس مرکز گردشگری علمی - فرهنگی دانشجویان ایران با رئیس بخش اقتصادی سفارت فرانسه در تهران

15 فروردین 1397

به گزارش روابط عمومی مرکز گردشگری علمی-فرهنگی دانشجویان ایران(ISTTA)، در این دیدار رحیم یعقوب زاده در خصوص امکان همکاری های فیمابین به منظور ایجاد بستر و فرصت مرکز گردشگری علمی و فرهنگی دانشجویان ایران را در بخش اقتصادی بین دو کشور گفتگو و تبادل نظر نموده و آقای آندریو ضمن حمایت از این فرصت همکاری نسبت به محوریت گردشگری دیپلماتیکی اعلام همکاری نمودند.
همچنین سعید بابایی مشاور عالی رئیس مرکز در ادامه گفتگو با رئیس بخش اقتصادی سفارت فرانسه اعلام داشت: فعالین بخش‌های خصوصی در حوزه گردشگری علمی و فرهنگی میان دو کشور می توانند فرصت های اقتصادی در جهت رشد و توسعه هرچه بهتر در کسب و کار و تقویت و توسعه برندینگ ایجاد نمایند . 
آقای آندریو افزود، در نظر داریم نمایندگانی از فعالین بخش های خصوصی را در کشورهای مختلف من جمله کشور فرانسه تعیین نموده تا بتوانند به صورت متمرکز نسبت به انجام فعالیت های تعیین شده گام بردارند.

منبع:www.istta.ir