گردشگری

 

دفاتر جذب و تبلیغات گردشگری ایران در 40 کشور راه اندازی می شود

 

15 فروردین 1397

بر اساس تعریف سازمان جهانی گردشگری (UNWTO)‌، گردشگری پایدار، به آن دسته از توسعه گردشگری اطلاق می‌شود که با توجه به نیازهای گردشگران موجود و منطقه میزبان‌، ضمن حفاظت از منابع طبیعی و فرهنگی، در پی

14 بهمن 1396
اشتراک در گردشگری